Psychologické principy sebeobrany

Psychologické principy sebeobrany

Psychologické principy sebeobrany Jedná se o sedm principů, které popsal Jeff Cooper (2006) ve své knize „Principles of personal defense“. Ačkoliv práce Coopera byly původně zaměřeny především na boj, ve kterém se předpokládá použití střelných zbraní, psychologické principy sebeobrany jsou ve stejné míře aplikovatelné na sebeobranu beze zbraní. Kromě toho ani v našich podmínkách nejsou vyloučené sebeobranné situace s využitím defenzivní střelby. Nicméně důležitější, než použití konkrétních obranných prostředků je způsob myšlení, vnímání a reagování, tedy vnitřní principy, kterých by se měl obránce držet.OstražitostOstražitost je do jisté míry základní vlastností každého jedince. Přesto je možné, dále se jí učit a zlepšovat ji. Jestliže přijmeme fakt, že naše známé a všední okolí je ve skutečnosti nebezpečné, automaticky zostříme naše smysly. Na místě jsou v tom případě dvě základní pravidla:- Musíte vědět, co…
Zobrazit více
Cyklus konfliktu

Cyklus konfliktu

Cyklus konfliktu S ohledem na strategii a taktiku je vhodné si uvědomit, že konflikt má vždy nějakou příčinu, začátek, vývoj, konec a důsledky. Tento proces nazýváme cyklus konfliktu. Znalost jednotlivých fází konfliktů a činností, které jim odpovídají, má význam pro náš strategický plán a taktiku řešení krizové situace.Na obrázku je znázorněn cyklus konfliktu a jeho fáze.Výchozí úroveň představuje normální stav bez konfliktu. Barevná křivka zobrazuje průběh konfliktu ve třech fázích. V každé fázi konfliktu se odehrávají, nebo by se měly odehrávat, konkrétní činnosti označené čísly. Kromě stručného popisu činností pod obrázkem se budeme dále věnovat jejich charakteristice podle jednotlivých fází konfliktu vyznačených svislými přímkami.PRE-KONFLIKTObdobí před konfliktem, které končí těsně před konfrontací. V této fázi by se obránce měl na potenciální konflikt teoreticky nebo i prakticky připravovat. To zahrnuje např. činnost,…
Zobrazit více
Obrana při napadení nožem

Obrana při napadení nožem

V systému praktických obranných prvků Krav Maga je zabudována velice účinná obrana proti útočníkovi vyzbrojenému nožem a řeznými a sečnými zbraněmi. Zahrnuje obranu v těsném boji tělo na tělo, boji na vzdálenost pokrčené paže, na větší vzdálenost, obranu vedenou z různých úhlů, nechybějí ani odzbrojující a boj ukončující techniky. Na základě těchto informací lze určit typ útoku a následně i odvodit, zda se útočník chystá bodat – shora, zespodu, ze strany atd., či sekat, a jak.Základní principy obrany proti útočníkovi s nožemTak dalece, jak je to jen možné, snažte se takových střetnutí vyvarovat. Někdy je v případech hrozících vyústit v konfrontace tohoto typu pro vás nejvýhodnějším a nekrvavým řešením ze scény utéct. To platí zvlášť v případech, jste-li dobrým běžcem a útočník se už od pohledu jeví jako běžec horší.V momentě, kdy útočníka blížícího se k vám se zřejmým…
Zobrazit více
Kombinace Krav Maga a fyzického tréninku

Kombinace Krav Maga a fyzického tréninku

V Krav Maga mluvíme o čtyřech úrovních, na kterých pracujeme a potřebujeme je zlepšit, technická, taktická, mentální a fyzická úroveň. V tomto článku si něco řekneme o přidání fyzických aktivit k tréninku Krav Maga.Fyzické kvality jsou bezesporu důležitou součástí Vašeho tréninku. Pokud jsem schopen udělat dřep s těžkou vahou (činka, kettlebell), pak jsem schopen vygenerovat tuto sílu i v tréninku Krav Maga. To znamená, že budu mít silnější a rychlejší údery a kopy. Trénujete Krav Maga dvakrát, třikrát, nebo dokonce pětkrát týdně? Máte čas přidat další aktivitu do svého tréninkového plánu?Myslíte si, že to opravdu potřebujete a pokud ano, na co se zaměřit a v jakém množství?Za prvé je potřeba si uvědomit, že Krav Maga je Vaše hlavní činnost (pokud to tak opravdu je). To znamená, že všechny Vaše další…
Zobrazit více
Násilný incident – hodnocení a reakce

Násilný incident – hodnocení a reakce

V tomto článku se podíváme na vše podstatné, co se odehrává v mozku a těle člověka od okamžiku, kdy rozpozná, že se stal přímým účastníkem násilného střetnutí, po moment, kdy na situaci začne reagovat.Po tom, co svými smysly zaregistrujete, že jste v situaci, v níž vám nebo lidem ve vašem blízkém okolí hrozí nebezpečí, proběhne ve vás v rychlosti dlouhý řetěz reakcí a vystřídáte neméně dlouhý sled stádií postupných příprav k akci. Prvořadou podmínkou pro spuštění takového reakčního motoru, produkujícího bezchybné reakce, je správné uvědomění si všech rizik a nebezpečí, jimž čelíte. Vyhodnotíte-li stupeň a okolnosti svého ohrožení správně, máte vysokou šanci zvolit z několika se nabízejících způsobů jednání to nejvhodnější. V pozdějších fázích incidentu nejspíš dokážete adekvátně přizpůsobit své jednání nové situaci, jež se změnila v důsledku vašeho zásahu.Níže…
Zobrazit více
Užití běžných předmětů k obraně

Užití běžných předmětů k obraně

Při sebeobraně mají značnou důležitost běžné předměty, které buď nosíte u sebe, nebo se nacházejí poblíž vás na místě incidentu. Použití takových předmětů může zvýšit vaši obranyschopnost, dodat důraz vašemu protiútoku. Navíc jejich prostřednictvím znásobíte možnost volby vhodné obranné techniky. Pomocí také improvizované zbraně lze zmařit útok proti vaší osobě či úspěšně čelit více než jednomu útočníkovi. Nehledě k tomu, že hrozivým, útočným vystupováním s takovou improvizovanou zbraní v ruce je možné zastrašit agresora natolik, aby od skutečné konfrontace ustoupil. Nástroj či jiný předmět, jejž použijete jako improvizovanou zbraň, musíte chápat i zacházet jím jako nedílnou částí vašeho těla, a nikoliv jako jakýmsi pouhopouhým necenným doplňkem. Při výběru a uchopení vhodného předmětu se musíte rychle rozhodovat a rychle jednat, návazně na specifické podmínky, respektive na specifické nebezpečí, jemuž jste vystaven.…
Zobrazit více
Jak praktikovat „Slow sparring“?

Jak praktikovat „Slow sparring“?

Uvedeme si několik principů a pravidel jak slow sparring praktikovat, aby se dostavily co nejlepší výsledky v co nejkratším čase.  1.  ŽÁDNÁ BOLEST - ZAČNĚTE LEHKÝM DOTEKEM Před začátkem se oba protivníci domluví na síle úderu. Pro lepší představu si můžou vzájemně vyzkoušet úder např. do čela, brady, nosu, břicha. Jednoduše oba zjistí, že takový lehký dotek je bezbolestný a nemusí se ničeho bát. To je velmi důležité pro to, aby se začátečníci při slow sparringu uvolnili. V okamžiku, kdy má jeden pocit, že ho druhý zasáhl silněji, než bylo domluveno, je potřeba mu to říci. Komunikace je při tomto cvičení důležitá. Je také hodně důležité aby se oba soupeři hýbali a prováděli údery opravdu pomalu a hlavně oba stejnou rychlostí. I slabý úder střední rychlostí, může být pro začínající…
Zobrazit více
Tajemství „SLOW SPARRINGU“

Tajemství „SLOW SPARRINGU“

Jaké je tajemství pro rozvoj rychlejších tréninkových reflexů? Odpověď je “Slow Sparring”. Ve Slow sparringu je obsaženo vše: Dělá sparring zábavný pro začátečníky Dává vám rychlejší reakční časy Vyvíjí větší množství lepších protiútoků Umožňuje sparring partnerům rychlejší rozvoj a růst Pomůže vám rozvinout a přizpůsobit se různým stylům Umožňuje vám zápasit inteligentně po delší dobu Dělá z vás více kreativního bojovníka Co je Slow Sparring? Slow sparring je vlastně klasický “sparring”, tedy boj dvou soupeřů, jen v pomalém tempu. Jak se pomocí Slow Sparringu staneš lepším bojovníkem? Jaké jsou výhody sparringu v pomalém tempu, které vás nenutí soupeřit fyzicky nebo psychicky? Jaký má smysl dělat něco tak snadné? Odpovědi naleznete právě v tomto článku. Lepší reflexy. Jedna z nejčastějších stížností začátečníků je, že nevidí příchozí údery a nejsou schopni na…
Zobrazit více
Útoky nožem a reakce na ně – část 1.

Útoky nožem a reakce na ně – část 1.

napsal dr. Tal Kvores (expert level 4) Nůž je pravděpodobně nejčastěji používaným nástrojem v násilných a ne-vojenských konfrontacích. Vzhledem ke své dostupnosti a možnosti snadné koupě, to není až tak překvapující. Nože se běžně vyskytují v každé domácnosti, kancelářích a obchodech. Dalším faktorem, který dělá nůž jako jasnou volbu pro mnohé útočníky je jeho snadné přenášení, ukrytí a v neposlední řadě snadná použitelnost. Útočník v podstatě nepotřebuje žádný trénink k tomu, aby mohl nůž proti někomu použít. Rozdíly mezi noži závisí na mnoha faktorech: Velikost Síla čepele Tvar Výrobní postupy a materiály použité při výrobě čepele Váha Tyto vlastnosti jsou většinou důležité především pro sběratele nožů, ale ne pro zločince nebo teroristy. Ostří, což je z hlediska útoku nejdůležitější část nože, může být keramická, nebo z různých kombinací kovů. Toto…
Zobrazit více
Přednosti systému Krav Maga

Přednosti systému Krav Maga

Krav Maga je moderní a stále se vyvíjející styl sebeobrany. Tento systém byl a neustále je zdokonalován a vyvíjen ve světle nových událostí a potřeb. Krav Maga byla vyvinuta pro boj na ulicích Právě proto zde nejsou žádná pravidla. Když na Vás někdo zaútočí na ulici, nemáte žádnou možnost, jak si můžete být jisti, s kolika protivníky či zbraněmi se budete muset vypořádat. Proto je celý koncept tréninku KM stavěn pro boj bez pravidel. Jestliže je někdo napaden, má právo použít jakoukoliv techniku, která je nezbytná k jeho obraně. I z tohoto důvodu nejsou žádné turnaje či katy v KM. Krav Maga užívá jednoduchý přístup k učení    Díky konstantnímu procvičování a opakování se nejúčinnější způsoby obrany proti jednotlivým druhům útoků stanou přirozené a automatické. Při případných konfrontacích na ulici tak…
Zobrazit více