Obrana při napadení nožem

V systému praktických obranných prvků Krav Maga je zabudována velice účinná obrana proti útočníkovi vyzbrojenému nožem a řeznými a sečnými zbraněmi. Zahrnuje obranu v těsném boji tělo na tělo, boji na vzdálenost pokrčené paže, na větší vzdálenost, obranu vedenou z různých úhlů, nechybějí ani odzbrojující a boj ukončující techniky. Na základě těchto informací lze určit typ útoku a následně i odvodit, zda se útočník chystá bodat – shora, zespodu, ze strany atd., či sekat, a jak.

Základní principy obrany proti útočníkovi s nožem

  • Tak dalece, jak je to jen možné, snažte se takových střetnutí vyvarovat. Někdy je v případech hrozících vyústit v konfrontace tohoto typu pro vás nejvýhodnějším a nekrvavým řešením ze scény utéct. To platí zvlášť v případech, jste-li dobrým běžcem a útočník se už od pohledu jeví jako běžec horší.
  • V momentě, kdy útočníka blížícího se k vám se zřejmým úmyslem vás napadnou zaregistrujete, může se nacházet v rozličných zónách vzdálenosti od vás.

Rozeznáváme:

  • Těsnou blízkost (tělo na tělo), kdy se nemůžete s úspěchem ubránit, aniž by vás provázelo obrovské štěstí
  • Krátkou vzdálenost, kdy je na místě bránit se rukama. Z této vzdálenosti se můžete účinně bránit, zvláště pak proti rozvláčnému či oklikou vedenému útoku
  • Střední vzdálenost, umožňující bránit se jak rukama, tak pomocí vhodných obranných technik, prováděných celým tělem a stupňujících účinnost obrany a protiútoku a dovolujících dostat útočníka v relativně raném stádiu boje
  • Dlouhá vzdálenost, umožňující zasáhnout útočníka distančním kopem, jenž ho zastaví tak daleko od vás, že vás nemůže bezprostředně ohrozit

Kdykoliv je to možné, je třeba udržovat od útočníka s nožem bezpečný odstup. Protivník je tak ve snaze o dosažení cíle nucen tuto vzdálenost, jež ho do vás dělí, překonat – tím vám poskytuje čas na podniknutí kroků ke své sebeobraně. Během této, jakkoliv krátké chvíle se můžete třeba i chopit nějakého předmětu nacházejícího se ve vaší blízkosti a použít ho jak k obraně, tak k protiútoku. (viz. článek – Užití běžných předmětů k obraně).

Máte-li na to dost času, povšimněte si, jak útočník drží nůž. Získáte tak určitou představu o tom, jaký typ útoku proti vám asi povede. Následně získáváte možnost provést bleskový výběr a volbu vhodné obranné techniky.

Mějte neustále na paměti, že lidská noha je daleko silnější a má podstatně větší akční rádius než ruka. V mnoha typech sebeobranných akcí je proto výhodnější a vhodnější bránit se kopnutím. Snaha zachovat potřebnou minimální vzdálenost od protivníka musí pro vás být fundamentální. To proto, že taková vzdálenost vám zároveň slouží jako bezpečnostní prvek, umožňující vám zaútočit jako první, před tím, než se k vám nepřítel dostane tak blízko, aby vám mohl poranit životně důležité orgány nebo vás vůbec zranit.

Bráníte-li se útoku nožem rukama, musí váš protiútok proběhnout nejvyšší možnou rychlostí. Zároveň je ale třeba mít neustále na paměti, že se v takové situaci musíte zaměřit na ruku svírající nůž. Tento základní zákon sebeobrany vůči útočníkovi s nožem vychází z prověřeného zjištění, že totiž každý, kdo se chystá bodat, je naprogramován na několik bodnutí, zřídka kdy pouze na jedno.

Obrana a simultánně probíhající protiútok by měly celou konfrontaci co nejrychleji ukončit tak, aby útočník neměl možnost v pokusech o bodnutí pokračovat. Síla a energie zásahu vyvinuté v rámci vašeho obranného protiútoku redukují protivníkovu schopnost pokračovat v útoku, respektive v pokusech dále bodat se projeví na dvou frontách.

První z nich je ryze fyzikální reflexí, druhá prezentuje efekt, jakým sebeobranný protiútok ovlivní řetězec dějů, jež jsou v běhu v okamžiku, kdy se útočník definitivně rozhodl zaútočit. Stejně jako na sérii psychologicko-neurologických pochodů, jež musejí v jeho CNS proběhnout, aby mohl útok provést.

  • Ryze fyzikální reflexe – silný fyzický účinek obráncova protiútoku dokáže zastavit, respektive zmařit útočníkův pokus bodnout či bodat znovu. Nakolik je proces bodání právě v běhu, obránce silným úderem vedeným na protivníkův ohryzek, nebo bradu, paralyzuje útočníkovu sílu, ochromí rychlost bodající paže, změní útočníkovo těžiště a zredukuje energii máchnutí tím, že poruší parametry impulsu do bodnutí vložené síly
  • Neuropsychické reflexe – razantní protiútok rozboří v mozku útočníka nabuzený programový řetěz neuropsychických podnětů vedoucích k opětovnému bodání. Fyzický dopad protiútoku má za následek psychickou blokádu přenosu instrukcí z mozku průnikem a interferencí sledu čerstvých urgentních signálů o vysoké potenci do těchto sekvencí; signály směřující k provedení dalšího útoku jsou přehlušeny a ztrácejí na intenzitě.

Bodnutí nožem je mocnější a daleko nebezpečnější ve fázi, kdy útočící končetina překonala větší část vzdálenosti dělící ji od vašeho těla, a tím získala na rychlosti a energii. Vaší snahou proto musí být započít s obrannou akcí v předstihu tak, aby ruka s nožem nemohla absolvovat podstatnější část dráhy k vašemu tělu. To znamená zastavit ji ve fázi kdy je co nejblíže tělu útočníka.

I když Krav Maga upřednostňuje kombinaci simultánní obrany a protiútoku před jednoduchou, separovanou obranou, vyskytnou se situace, kdy útok je natolik nečekaný a náhlý, že dokážete reagovat pouze v ryze sebeobranném smyslu. V takových případech je životně nutné vzchopit se a přejít do energického protiútoku při první příležitosti, která se v boji naskytne, a co nejrychleji paralyzovat ruku s nožem.

Pamatujte, že obrana zmaří prvotní útok, ale je to obvykle teprve váš protiútok, který zachraňuje životy a zabrání útočníkovi provést jeho záměr.