Přednosti systému Krav Maga

Krav Maga je moderní a stále se vyvíjející styl sebeobrany. Tento systém byl a neustále je zdokonalován a vyvíjen ve světle nových událostí a potřeb.

Krav Maga byla vyvinuta pro boj na ulicích

Právě proto zde nejsou žádná pravidla. Když na Vás někdo zaútočí na ulici, nemáte žádnou možnost, jak si můžete být jisti, s kolika protivníky či zbraněmi se budete muset vypořádat. Proto je celý koncept tréninku KM stavěn pro boj bez pravidel. Jestliže je někdo napaden, má právo použít jakoukoliv techniku, která je nezbytná k jeho obraně. I z tohoto důvodu nejsou žádné turnaje či katy v KM.

Krav Maga užívá jednoduchý přístup k učení   
Díky konstantnímu procvičování a opakování se nejúčinnější způsoby obrany proti jednotlivým druhům útoků stanou přirozené a automatické. Při případných konfrontacích na ulici tak mohou být tyto techniky okamžitě využity. Díky zdůrazňování a cvičení několika klíčových technik pro jednotlivé útoky je systém schopný zabývat se širokou škálou obranných situací, kterou bychom jen těžko hledali v jakémkoliv jiném stylu, a tvoří tak ucelený bojový systém.

Uvědomění
Studenti KM užívají základní pohyby v rozdílných kombinacích k zastavení násilných útoků. Studenti se během napadení dostávají do stále nových situací a jsou obvykle nuceni improvizovat, což je důležitým a jedinečným prvkem systému. Proto se KM zaměřuje nejen na fyzické aktivity, ale také na myšlenkové procesy a „ovládnutí“ svého těla.

Sebedůvěra
Improvizace je také používána při pohybových omezeních. Ne každý je schopen zvednout svojí nohu do rozštěpu a tak je systém staven pro průměrného člověka. Studenti se obvykle učí několik možných variant obranných reakcí pro jednotlivé situace útoků, jakési rámce použitelných technik. Následně je jim doporučeno využívat nejvhodnější techniky dle jejich schopností a možností. To umožňuje studentům lepší sebepoznání a rozvinutí sebedůvěry v rámci jejich schopností.

Fyzická kondice
Protože fyzická kondice je nepostradatelným prvkem našeho systému, už rozcvička obyčejně obsahuje několik kardiovaskulárních a silových cvičení stejně tak jako strečink ke zvýšení ohebnosti. Velký důraz je při trénincích KM obzvláště kladen na rychlost, výdrž, přesnost a koordinaci vlastního těla.

Krav Maga je styl zajímavý jak pro osoby, hledající skutečnou sebeobranu, tak i pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a zkušenosti na poli bojových sportů. Krav Maga je prostě stylem, který nabízí velice efektivní techniky obrany před všemi typy útoků.