Tajemství „SLOW SPARRINGU“

Jaké je tajemství pro rozvoj rychlejších tréninkových reflexů?

Odpověď je “Slow Sparring”.

Ve Slow sparringu je obsaženo vše:

  • Dělá sparring zábavný pro začátečníky
  • Dává vám rychlejší reakční časy
  • Vyvíjí větší množství lepších protiútoků
  • Umožňuje sparring partnerům rychlejší rozvoj a růst
  • Pomůže vám rozvinout a přizpůsobit se různým stylům
  • Umožňuje vám zápasit inteligentně po delší dobu
  • Dělá z vás více kreativního bojovníka

Co je Slow Sparring?

Slow sparring je vlastně klasický “sparring”, tedy boj dvou soupeřů, jen v pomalém tempu.

Jak se pomocí Slow Sparringu staneš lepším bojovníkem?

Jaké jsou výhody sparringu v pomalém tempu, které vás nenutí soupeřit fyzicky nebo psychicky?

Jaký má smysl dělat něco tak snadné?

Odpovědi naleznete právě v tomto článku.

Lepší reflexy.

Jedna z nejčastějších stížností začátečníků je, že nevidí příchozí údery a nejsou schopni na ně reagovat. Zvláště pak když bojují s lepšími protivníky. Mají pocit, že sparring probíhá rychlejším tempem, než je jejich mozek schopen zpracovat.

Reflexy jsou do značné míry otázkou vstupů a výstupů. Chcete-li mít reakce, je třeba mít nejprve akci. A aby jste měli výstup, musíte mít vstup. Problém nastává, když si nedokážete uvědomit akci, protože je příliš rychlá na to, aby ji váš mozek stačil zpracovat. A pak, protože nevidíte počáteční akci, nepodaří se vám vytvořit reakci. Někteří lidé si myslí, že špatné reflexy jsou kvůli chybějící rychlosti, nebo pamětovým drillům (neznají dostatek pohybů/protiútoků atd.), ale všechno tohle má s tímto velmi málo co do činění.

Sparing pomalejším tempem umožňuje získat lepší pohled na pohyb. Můžete vidět všechny fáze každého úderu (nejenom poslední moment, kdy už je paže propnutá – což je příliš pozdě na to reagovat). Uvidíte přenesení váhy, uvolnění, protažení paže, zásah. To všechno můžete pohodlně vidět, takže později při větší rychlosti, budete mnohem efektivnější při úhybech, protože si vybavíte všechny tyto podněty, které úder provází.

Zapamatujte si: není to o tom, že musíte být rychlejší, je to o tom, že potřebujete šanci učit se a vidět správné podněty a reagovat na ně.

Co je horší než nemít reflexy? Mít panické reflexy.

Toto je vážný problém, který je vidět u mnoha začínajících bojovníků. Vzhledem k tomu, že nikdy neměli šanci rozvíjet funkční reflexy, jako jsou vhodné úhybné manévry a protiútoky, začnou si vytvářet panické reflexy. To znamená, že začnou instinktivně dělat nemotorné úhybné pohyby, které můžou ze začátku fungovat, ale později se stanou dlouhodobými návyky, které je odpoutají od zkušenějších soupeřů. A je velmi důležité nerozvíjet tyto panické reflexy, protože později je mnohem těžší se jich zbavit, jelikož se z nich stal zvyk.

Docela častý jev u bojovníků je, že bojují slepě. Co to znamená? Nedokáží vidět celý pohyb a neuvědomují si, že mají více možností na výběr jak reagovat a mají pokaždé stejné reakce.

sparring-header-kmg-blog

Rozvoj dovedností.

Další častou stížností začínajících bojovníků je, že nedokáží zasáhnout protivníka. Je těžké proniknout krytem. Nebo, že když se snaží na něčem pracovat, soupeř je vždy zasáhne a tak to přestávají zkoušet.

Je samozřejmě těžké se něčemu učit, když je pro vás sparring příliš rychlý. Jak máte dostat šanci se něco naučit, jak blokovat údery, přecházet do protiútoku, když nemáte dostatek času o těchto věcech přemýšlet?

Odpověď je opět jednoduchá – Slow sparring.

Při slow sparringu si můžete vybrat, na čem chcete pracovat. Můžete pracovat více na své pravé, nebo levé ruce. Dá se pracovat na svých obranných pohybech a pohybu vůbec. A díky tomu, že tempo je pomalé a klidné, nejste trestáni za to, že zkoušíte nové věci a tak se učíte.

Nebude mít slow sparring vliv na rozvoj mých sparringových dovedností.

Slow sparring není totéž jako sparring ve vysoké rychlosti. Není to stejné jako reálný boj a není to ani tak psychicky a fyzicky vyčerpávající jako reálný boj. Ale přesto, slow sparring je stále velmi užitečná tréninková metoda pro bojovníky, i když je to vzdáleno od realistické simulace boje.

Slow sparring je nudný.

Lidé, kteří toto říkají většinou při nácviku slow sparringu prohrávají. A je to celkem běžné. Tito bojovníci jsou zvyklí, jít do sparringu tvrdě a mít převahu nad méně agresivnějšími a více defenzivnějšími soupeři. Při slow sparringu musí ale oba bojovníci zpomalit a najednou se síly vyrovnávají. Slabší a pomalejší bojovníci mají čas na přemýšlení, dokáží vidět údery, vše co je provází a jsou schopni své soupeře zasahovat a tím se učit a zlepšovat.

Příště si vysvětlíme jak slow sparring efektivně využívat při tréninku.