Krav Maga znamená v hebrejštině boj zblízka. KM představuje oficiální soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka Izraelských obranných sil (IDF), izraelské národní policie a dalších izraelských bezpečnostních složek. KM je moderní, praktickou, prověřenou soustavou sebeobranných technik, pečlivě koncipovaných tak, aby odpovídaly podmínkám dnešního, rychle se měnícího světa.

Vyznačuje se natolik logickým a koherentním přístupem ke konfliktním situacím a sebeobranným technikám, že potenciálnímu praktikantovi umožňuje dosáhnout relativně vysokého stupně dovedností v poměrně krátkém čase. Zpracován do tří proudů – pro užití v ozbrojených silách, policejními složkami i v civilní sféře – získal systém KM vysoké uznání ze strany jak zkušených borců boje zblízka, tak od expertů bojových umění , od vojenských a policejních autorit, a to jak pro vysokou praktickou aplikovatelnost, tak pro jednoduchost a realistický, od všeho zbytečného balastu oproštěného přístupu k otázce osobní bezpečnosti.

KM se díky svým vynikajícím charakteristikám prezentuje jako ideální souhrn sebeobranných metod pro muže i ženy, osoby mladé i staré, pro lidi fyzicky vybavené více či méně.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SYSTÉMU KRAV MAGA

 • Nezranit se. V případě zranění hledat způsoby, jak útočníka paralyzovat i za změněných podmínek.
 • Zachovávat zdrženlivost, nevychloubat se svou znalostí sebeobranných technik a vyhýbat se zbytečným konfliktům. Ovládat své ego a kontrolovat hnutí mysli. Být ochoten přijmout kritiku a dokázat se řídit pokyny druhých.
 • Reagovat správně – dělat správné věci na správných místech ve správný čas. Vyřešit efektivně konfliktní situaci znamená nejen využít ve střetnutí všechny své schopnosti a znalosti, ale i zakalkulovat a maximálně zužitkovat vše, se se nachází v místě konfliktu.
 • Být výkonný natolik, aby nebylo nutné protivníka zabít. Trénovaný praktikant KM nemusí nezbytně svému protivníkovi způsobit zranění a konflikt dokáže řešit rychle a účinně. Snaží se i v nebezpečných situacích vidět v protivníkovi bližního svého. Na druhé straně plně respektuje odedávna platný zákon: Chce-li tě někdo zabít, zabij ho ty dřív! Platný ve chvílích, kdy v boji kdo s koho o holý život neexistuje jiná možnost.

POUČKY PRO APLIKACI TECHNIK KRAV MAGA          

 • Vyhýbejte se zranění! Pečlivě zvažte rizika spojená s určitou činností, pokud možno co nejvíce se vyhýbejte všem aktivitám, z nichž by pro vás plynulo nebezpečí. Zásadně byste měl vůči svému okolí vystupovat smířlivě, defenzivně. Krav Maga preferuje a zvláštní důraz klade na techniky obranné.
 • Techniky KM byly vyvinuty s ohledem na využití přirozených reakcí a reflexů.
 • Braňte se a útočte nejkratší a nejpřímější možnou cestou, vyrazte z kterékoliv startovní pozice a při volbě techniky berte ohled na vlastní bezpečí a na výhody, jež vám volená technika skýtá.
 • Odpovězte na útok správně zvolenou akcí, odpovídající podmínkám, za nichž konflikt probíhá. Pečlivě, i když bleskově zvažte charakter vaší obranné reakce a odhadněte sílu, již je třeba do obranné akce vložit (za účelem vyvarování se zbytečných, respektive zbytečně těžkých zranění).
 • Bijte přesně do citlivých a zranitelných bodů a míst, abyste získali nad protivníkem rychle převahu.
 • Použijte ke své obraně a protiútoku jakýkoliv nástroj nebo předmět, jenž je právě po ruce.
 • Krav Maga neobsahuje žádná svazující pravidla, předpisy, technická omezení ani zákazy obvyklé v bojových sportech.
 • Základní pravidla pro trénink: od osvojení uvedených technik přejít k vypracování vlastních rutinních postupů, mentálním cvičením a postupně přejít od specificky definovaných technik k improvizovaným akcím, vycházejícím z dynamiky modelových situací.